Početna stranica
Nalazite se: 
 

Fond za razvoj osiguranja

U narednih pet godina prikupiti milijardu EUR
Dobitnici nagrada 
Sliku povećati
 
Osiguravajuća društva za životno osiguranje, okupljena oko Fonda za razvoj osiguranja, objavila su 16. oktobra u Valjevu da bi u narednih pet godina mogla da prikupe milijardu EUR, koje bi država mogla da uloži u strateške projekte. Taj novac bi društva za životno osiguranje investirala u dugoročne državne obveznice kojim bi se finansirali infrastrukturni projekti. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da država emituje dugoročne obveznice koje još uvek ne postoje na tržištu i da poreskom politikom podstakne brži razvoj životnog osiguranja. Generalni direktori osiguravajućih društava uručili su najboljim valjevskim učenicima, svim dobitinicima Vukove nagrade u ovoj godini, 15 polisa životnog osiguranja u vrednosti od po 500 EUR sa ciljem da podstaknu mlade da dugoročno planiraju budućnost.
 
Edukacija građana Srbije o značaju životnog osiguranja započela je u sklopu akcije "Dani životnog osiguranja" jedinstvenim aktivnostima generalnih direktora osiguravajućih društava za životno osiguranje u Srbiji. Oni su održali više susreta i predavanja u Valjevu o značaju životnog osiguranja za privredni razvoj zemlje. Prema podacima koji su saopšteni u Valjevu na konferenciji za novinare, u Srbiji sada ima oko 200.000 ugovora o životnom osiguranju, a prosečna premija tog osiguranja iznosi između 300 i 400 EUR godišnje. Državni sekretar u Ministarstvu finansija Srbije Slobodan Ilić rekao je da je sa osiguravajućim društvima u toku dijalog kako bi od 1. januara 2010. počela realizacija projekta razvoja životnog osiguranja, koji bi trajao najmanje narednih pet godina. - Projekat razvoja osiguranja života dobio je podršku Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i ti će razgovori biti nastavljeni jer su bitni za neophodan balans između bankarskog sistema i osiguranja na finansijskom tržištu Srbije - rekao je Ilić. Osiguravajuća društva su predložila da se građanima koji se na taj način osiguraju omogući povraćaj 25% iznosa osiguranja kroz poreske olakšice, a Vlada Srbije o tom projektu i ovom predlogu, koji je dobila u julu, treba da se izjasni i pripremi ga za skupštinsku proceduru. Generalni direktori osiguravajućih društava razgovarali su u Valjevu sa gradonačelnikom Zoranom Jakovljevićem i članovima opštinskog veća, privrednicima iz regiona, a o značaju životnog osiguranja govorili su i studentima Visoke poslovne škole i učenicima Ekonomske škole. Svih trinaest kompanija za životno osiguranje u Srbiji: ALICO, Basler, Credit Agricole Life, Delta Generali, DDOR Novi Sad, Dunav, Grawe, Merkur, Sava životno osiguranje, Societe Generale, Triglav Kopaonik, Uniqa i Wiener Stadtische, zajedno sa Fondom za razvoj osiguranja, učestvovalo je u razgovorima u Valjevu.