Početna stranica
Nalazite se: 
 

Impresum

Vlasnik, izdavač i redakcija

Merkur osiguranje a.d.o. Bul. Mihajla Pupina 6/22 11070 Beograd

Tel: +381(11)785 27 27  Fax: +381(11)785 27 28 
E-Mail: office@merkur.rs  Internet: www.merkur.rs

Odgovorni urednik: Irena Popović - Jarčov

Pravna forma: Akcionarsko društvo za životno osiguranje sa sedištem u Beogradu 
Matični broj: 20301902 (APR)
Poreski Indentifikacioni Broj (PIB):105046005 
Šifra delatnosti:  66010
Nadzorni organ: Narodna Banka Srbije www.nbs.rs  

Merkur osiguranje je član Udruženja osiguravača Srbije www.uos.rs

concept+design web-sajta
icomedias Systemhaus Gmbh
Entenplatz 1
A-8020 Graz
Tel: +43 (316) 721 671 -0
Fax: +43 (316) 721 671-26
E-Mail: office.graz@icomedias.com  
Web: http://www.icomedias.com/