Početna stranica
Nalazite se: 
 

OSMEH plus

Paket osiguranja života za decu i omladinu sa uključenim osiguranjem od nezgode
 
Uslovi pri zaključenju:   pristupna starost od rođenja do 14. godine 
  trajanje osiguranja do 19. godine
  korisnik osiguranja u slučaju doživljenja može biti ugovarač ili osiguranik
  obavezno se zaključuje i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja 
 

Šta obuhvata životno osiguranje OSMEH plus ?

 
Program OSMEH PLUS Vam omogućava da već danas obezbedite svom detetu sigurnu štednju uz osiguranje od posledica nezgode. Osiguranu sumu zajedno sa pripisanom dobiti Vaše dete u 19-toj godini života može iskoristiti kao:
  • sigurnost pri započinjanu samostalnog života;
  • kapital za započinjanje privatnog poslovanja;
  • štednju za finansiranje visokog obrazovanja u zemlji ili inostranstvu..

 

POČNITE VEĆ DANAS DA RAZMIŠLJATE O FINANSIJSKIM
SREDSTVIMA ZA VISOKO OBRAZOVANJE VAŠE DECE

 

Svesni da razdraganost dece može dovesti i do povreda u program OSMEH plus ugradili smo i osiguranje od posledica nezgode. Garantujemo Vam isplatu ugovorene osigurane sume i naknade za dole navedene slučajeve:

 

TRAJNA INVALIDNOST podrzumeva da se postotak utvrđene invalidnosti od ugovorene osigurane sume isplaćuje Ugovaraču nakon završetka lečenja i utvrđivanja stepena umanjenja opšte radne aktivnosti.

LOM KOSTI podrazumeva isplatu unapred ugovorene novčane naknade za nastup preloma, nevezano za broj preloma prilikom povređivanja.

BOLNIČKI DANI podrazumevaju isplatu unapred ugovorene novčane naknade za svaki dan proveden u bolnici bez obzira da li je reč o bolesti ili povredi zbog nastanka nezgode.