Početna stranica
Nalazite se: 
 

Predujam po polisi

Uslovi pod kojima se odobrava predujam (pozajmica) po polisi:

  • Odobrava se kod svih programa osiguranja života, osim kod riziko osiguranja
  • Potrebno je da postoji pravo na otkup po polisi
  • Predujam se odobrava za aktivne polise
  • Predujam iznosi (maksimalno)  do 90% od otkupne vrednosti polise po kojoj se predujam odobrava
  •  Iznos godišnje kamatne stope je 10%
  • Predujam može da se odobri na period od 12 meseci ili do kraja osiguranja s tim što je ugovarač dužan da plaća godišnju kamatu
  • Novi predujam po istoj polisi se može odobriti po otplati prethodnog predujma
  • Za dodatne informacije kontaktirati Merkur osiguranje