Početna stranica
Nalazite se: 
 

Upravljačka struktura osiguravajućeg društva

uprava 
 
 
linija 
 
 
U organizacionoj upravljačkoj strukturi Merkur osiguranja a.d.o. učestvuju Izvršni direktor Društva i Nadzorni odbor. Sa menadžmentom matične kompanije Merkur Versicherung AG Graz možete se upoznati Link opens in new window Ovde.
 
Izvršni direktor Društva  Miodrag Kvrgić 
 
Predsednik Nadzornog odbora Mag. Gerald Kogler 
Član Nadzornog odbora  Mag. Michael Inthaler
Član Nadzornog odbora  Ermin Nuhić