Početna stranica
Nalazite se: 
 

Upravljačka struktura osiguravajućeg društva

 
linija 
 
 
U organizacionoj upravljačkoj strukturi Merkur osiguranja a.d.o. učestvuju Izvršni odbor i Nadzorni odbor. Sa menadžmentom matične kompanije Merkur Versicherung AG Graz možete se upoznati Link opens in new window ovde.
 

Upravu Društva čine:

Nadzorni odbor:

  1. g. Ermin Nuhić, Predsednik,
  2. Mag. Michael Inthaler, Član,
  3. g. Nebojša Žarković, Član.

Izvršni odbor:

  1. g. Miodrag Kvrgić, Predsednik
  2. g. Momir Talić, Član.