Početna stranica
Nalazite se: 
 

Upravljačka struktura osiguravajućeg društva

 
linija 
 
 
U organizacionoj upravljačkoj strukturi Merkur osiguranja a.d.o. učestvuju Izvršni odbor i Nadzorni odbor. Sa menadžmentom matične kompanije Merkur Versicherung AG Graz možete se upoznati Link opens in new window ovde.
 

Upravu Društva čine:

Nadzorni odbor:

  1. Mag. Gerald Kogler, Predsednik
  2. Mag. Michael Inthaler, Član
  3. g. Nebojša Žarković, Član

Izvršni odbor:

  1. Tijana Ristić, Član