Početna stranica
Nalazite se: 
 

Upravljačka struktura osiguravajućeg društva

uprava 
 
 
linija 
 
 
U organizacionoj upravljačkoj strukturi Merkur osiguranja a.d.o. učestvuju Izvršni direktor Društva i Nadzorni odbor. Sa menadžmentom matične kompanije Merkur Versicherung AG Graz možete se upoznati Link opens in new window Ovde.
 
Izvršni direktor Društva  gospodin Miodrag Kvrgić 
 
Predsednica Nadzornog odbora gospođa Mojca Androjna
Član Nadzornog odbora  gospodin Terence Taylor 
Član Nadzornog odbora  gospodin Ermin Nuhić