Početna stranica
Nalazite se: 
 

Pravna poruka

Pravne napomene
Molimo Vas da dole navedene informacije pažljivo pročitate. Molimo Vas da ih uzmete u obzir svaki put kada koristite ovu internet stranicu.

Uslovi korišćenja
Svako korišćenje ove internet stranice podložno je niže navedenim uslovima korišćenja. Nastavkom korišćenja ove internet stranice korisnik izražava saglasnost sa predmetnim uslovima korišćenja i prihvata da koristi sadržaj ove internet stranice isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Informacije
Merkur osiguranje ADO (dalje: MERKUR) ulaže razumne napore kako bi informacije na ovoj internet stranici bile tačne i pouzdane u vreme njihovog unošenja. Na svojoj internet stranici MERKUR Vas informiše o svom društvu, proizvodima osiguranja, kao i informacijama povezanim sa tim. Ove informacije međutim, ne predstavljaju ponudu u pravnom smislu.

Odgovornost
MERKUR ne garantuje niti preuzima odgovornost za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo koje informacije objavljene na ovoj internet stranici u vreme kada im korisnik pristupa i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Informacije objavljene na ovoj internet stranici korisnik ne sme smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih ili poslovnih odluka, zato su sve odluke donesene na osnovu navedenih informacija isključivo u odgovornosti korisnika i MERKUR isključuje svoju odgovornost za moguće neostvarivanje očekivanja korisnika.
Ova internet stranica može da sadrži linkove na druge internet stranice, koje omogućavaju korisniku da napusti ove stranice kako bi pristupio sadržajima druge stranice ili mogu omogućavati da se sadržaji druge stranice prikažu na ovoj stranici. Kad god je to moguće, takve veze će se posebno označiti. Budući da nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama, odnosno ostalim sadržajima koji su na taj način stavljeni na raspolaganje korisnicima, MERKUR se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne i ograničeno, za tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.
MERKUR zadržava pravo izmene, dopune ili uklanjanja (privremenog ili trajnog) bilo kog sadržaja (informacije, usluge i dr.) ove internet stranice, u bilo koje vreme i iz bilo kojih razloga, bez ikakve prethodne najave ili obaveštenja i u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvih promena. MERKUR isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu direktnu i / ili indirektnu, materijalnu i / ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi mogli proizaći iz korišćenja, nemogućnosti korišćenja ili zloupotrebe ove internet stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na ovoj internet stranici.
Svi sadržaji objavljeni na ovoj internet stranici zaštićeni su autorskim pravom. Ako nije izričito drugačije navedeno MERKUR zadržava autorska prava na svim sadržajima (slike, ilustracije, tekstovi, animacije i dr.) objavljenim na ovoj internet stranici. Svako komercijalno korišćenje navedenih sadržaja bez izričite pisane saglasnosti MERKUR-a je strogo zabranjeno i kažnjivo. To posebno važi za reprodukovanje, snimanje, čuvanje i obradu u elektronske sisteme (Internet, Intranet, CD-ROM, CD-I itd.). Korišćenje znakova (npr. zaštitnih znakova, logotipova) nezavisno o postojanju simbola ® ili TM izričito je zabranjeno. Svi postojeći propisi važe i za računarske programe koji se direktno ili indirektno mogu preuzeti ili koristiti sa ove internet stranice.
MERKUR ne daje informacije o načinu i uslovima korišćenja sadržaja internet stranica trećih lica kojima korisnik može pristupiti putem veze (linka) s ove internet stranice. Za ove informacije korisnik treba da se obrati nosiocu autorskog prava na te sadržaje.
Bezbednost podataka
Ukazujemo Vam na to da je World Wide Web javno dostupan. Prenos ličnih podataka i ličnih informacija putem World Wide Web-a odvija se uvek na Vaš lični rizik. Prilikom toga podaci se mogu izgubiti ili dospeti kod neovlašćenih lica.

Zaštita podataka
Nama je zaštita podataka od velike važnosti. MERKUR poštuje privatnost korisnika ove internet stranice. O korisnicima se ne prikupljaju lični podaci, osim u slučaju kada ih upiše i pošalje sam korisnik. Svaki korisnik koji preko internet stranice MERKUR-u dobrovoljno stavi na raspolaganje svoje lične podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, MB i dr.) daje pristanak da se navedeni podaci mogu prikupljati i dalje obrađivati i prosleđivanje u Merkur grupi u svrhu ispunjenja zahteva korisnika za informacijama, obaveštavanja korisnika o proizvodima, uslugama ili ponudama MERKUR-a ili s njim povezanog društva, obrade zahteva za obezbeđenjem, boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga. S tim u vezi, MERKUR će povremeno koristiti lične podatke radi stupanja u kontakt sa korisnikom. MERKUR će navedene lične podatke čuvati u strogoj tajnosti i neće ih prodavati ili ustupati i prosleđivanje trećim licima, osim ako se ne radi o društvima koncerna Merkur i u zakonom propisanim slučajevima. Korisnik ima pravo u svako doba odustane od date dozvole i zatražiti prestanak dalje obrade njegovih podataka osim u statističke svrhe, kada lični podaci više ne omogućavaju identifikaciju osobe na koju se odnose. U pogledu zaštite ličnih podataka primenjuju se odredbe važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u pogledu poslovne tajne odredbe Zakona o zaštiti poslovne tajne. MERKUR predano radi na zaštiti bezbednosti ličnih podataka korisnika koristeći razne bezbednosne tehnologije i postupke u cilju zaštite podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili objavljivanja.
Newsletteri
Newsletteri će se klijentima/klijentkinjama, odnosno zainteresovanim licima slati isključivo na njihov izričiti zahtev (pisanim putem ili elektronski). Newsletteri se mogu u svakom trenutku ponovo otkazati.
Google Analitics
Ova veb-stranica koristi uslugu Google analitics za analizu veb-stranica, koju pruža preduzeće Google Inc. ( "Google"). Google analitics koristi tzv. kolačiće ( "cookies"), tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem računaru i omogućavaju analizu Vašeg korišćenja veb-stranica. Informacije koje kolačić generiše o Vašem korišćenju ove veb-stranice (uključujući Vašu IP-adresu) obrađuje Google. Google će koristiti ove informacije u svrhu analize Vašeg korišćenja veb-stranice, sastavljanja izveštaja o aktivnostima na veb-stranicama za potrebe operatera veb-stranica i pružanja drugih usluga u vezi sa korišćenjem veb-stranica i interneta. Google može osim toga ove informacije prenositi trećim licima ako je to propisano zakonom ili ako treća lica ove podatke obrađuju po nalogu Google-a. Google neće ni u kojem slučaju Vašu IP-adresu povezivati sa drugim podacima koji su u posedu Google-a. Instalaciju kolačića možete sprečiti izborom odgovarajućih postavki programa. Upozoravamo Vas, međutim, da u tom slučaju možda neće biti moguće koristiti sve funkcije ove veb-stranice u njihovom punom obimu. Korišćenjem ove stranice izjavljujete da ste saglasni, da se podaci koje je o Vama prikupio Google obrađuju na gore opisani način i u gore navedenu svrhu.
Rodno neutralni oblik oslovljavanja
Redakcija ulaže napore da se u jeziku jednako postupa prema ženama i muškarcima. Ukoliko se u nekim tekstovima ne koristi rodno neutralni oblik oslovljavanja to se čini iz razloga čitljivosti. Međutim, u oslovljavanju se svaki put obraćamo osobama oba pola u smislu jednakog tretmana.
Delatnosti
MERKUR se bavi poslovima životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja.
Nadležnost za sporove
Za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat korišćenja ovih internet stranica nadležni su isključivo sudovi Republike Srbije.


Merkur osiguranje ADO, sva prava zadržana.