Zaštitite porodicu i najbliže u slučaju nastanka nepredviđenih rizika.

Čista petica je štedno osiguranje sa garantovanom kamatnom stopom. Danas, više nego ikad, postoji potreba za finansijkom sigurnošću novca koji se ulaže. Svedoci smo promenljivih uslova na finansijskom tržištu na kome se, danas, teško mogu naći garancije za investicije pojedinca, čak i na srednji rok od 3 do 5 godina.
Osim sigurnog plasmana novca, program Čista petica omogućuje Vam ono najvažnije, a to je da zaštitite porodicu i najbliže u slučaju nastanka nepredviđenih rizika. 

 

Highlights
Čista petica

  • Siguran prinos na uložena sredstva u periodu od pet godina

  • Mogućnost otkupa već nakon dve godine.

  • Garantovana kamatna stopa je sigurna i nepromenljiva

  • Jednokratnim ulaganjem štedite i osiguravate se od nepredveđenih rizika

Motociklista
 

Štedno osiguranje
Čista petica

„Štednjom za čistu peticu“ se obezbeđuje garantovana kamatna stopa u iznosu od 0,97% do 1,02%  za štednju sa trajanjem od pet godina za svaku godinu štednje. Visina kamatne stope zavisi od pristupne starosti pojedinca. Garantovana kamatna stopa je sigurna i nepromenjiva u toku trajanja petogodišnje investicije.
Nepredviđeni rizici koji su pokriveni ovim programom su:
- Prirodna smrt.
- Smrt usled nezgode.
Nastankom bilo kog od navedena 2 rizika, Merkur osiguranje korisnicima isplaćuje celokupan iznos garantovan po isteku štednje – OSIGURANU SUMU, bez obzira na trenutak u kome se nepredviđeni slučaj dogodi.

KOLIKI JE MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS ŠTEDNJE?
1)      Minimalni iznos štednje je 2.000€
2)      Maksimalni iznos štednje – u dogovoru sa Merkur osiguranjem

PRISTUPNA STAROST U TRENUTKU POČETKA ŠTEDNJE
1)    Minimalna pristupna starost –    14 godina
2)    Maksimalna pristupna starost – 65 godina 

Iznos investicije/štednje 50.000 EUR
Pristupna starost 50 godina
Dužina trajanja 5 godina
Garantovana kamatna stopa po svakoj godini štednje 1,01%
Garantovani iznos po isteku štednje/Osigurana suma za slučaj smrti 52.575 EUR
Iznos od 52.575 EUR je garantovani iznos isplate nakon isteka petogodišnje štednje. Taj iznos može biti uvećan iznosom očekivane dobiti koja se, dodatno, pripisuje na garantovani iznos.

 

Često postavljena
pitanja

Koji rizici su pokriveni programom Osmeh plus?

Osmeh plus Vam omogućava da već danas obezbedite svom detetu sigurnu štednju uz osiguranje od posledica nezgode.

Da li moje dete uz osiguranu sumu dobija i pripasanu dobit i kada?

Vaše dete u 19-toj godini dobija osiguranu sumu sa pripisanom dobiti i može je iskoristiti kao: sigurnost pri započinjanju samostalnog života; kapital za započinjanje privatnog poslovanja; štednju za finansiranje školovanja u zemlji ili inostranstvu.

Ko može biti korisnik u slučaju doživljenja?

U slučaju doživljenja korisnik može biti ugovarač ili osiguranik.