Obezbedite ekonomsku sigurnost Vama i Vašim najbližima. To možete sa 15 plus, mešovitim osiguranjem života sa pokrićem za određene teške bolesti. Sa 15 plus ne morate da brinite o finansijama u trećem dobu. Ulaganjem u program ostvarujete pravo da Vam se po isteku osiguranja isplati celokupna osigurana suma uvećana za pripadajuću dobit.

15 plus takođe pokriva troškove lečenja u slučaju teške bolesti, pa tako Vaši najbliži ne moraju da brinu o tome. Sa programom 15 plus članovi porodice stiču dodatnu finansijsku sigurnost za potrebe adekvatnog lečenja svog obolelog člana, jer se sredstva mogu upotrebiti ne samo za troškove lečenja osiguranika, već i za pokrivanje pratećih troškova kao što su ne ostvareni prihodi za vreme lečenja ili adaptacija životnog prostora koja može biti poslednica bolesti. Sa 15 plus Vam samo preostaje da se skoncentrišete na lečenje i oporavak.

 

Highlights
15 plus

  • Štednja koja donosi zaradu

  • Štednja koja donosi zaradu

  • Zaštita od bolesti i neizvesnosti

  • Pokriće troškova lečenja

 

Životno osiguranje
15 plus

Želimo da pružimo ekonomsku sigurnost Vama i Vašim najbližima. Zato smo napravili za Vas 15 plus paket osiguranja života i oboljenja od određenih teških bolesti, i to:

paralize, moždanog udara, srčanog infarkta, bajpasa koronarnih arterija, karcinoma, transplantacije organa, slepila, otkazivanja rada bubrega, multiple skleroze, operacije aorte, operacije srčanog zaliska, Alchajmerove bolesti, benignog tumor mozga, HIV-a

 

Pristupna starost osigurane osobe od 16 do 55 godina

Trajanje osiguranja od 10 do 30 godina

Minimalna osigurana suma je 2.000,00 EUR

Minimalna mesečna premija je 15,00 EUR

 

Često postavljena
pitanja

Koja je razlika između polise 15+ i klasičnog životnog osiguranja?

Polisa osiguranja 15+ sadrži pored isplate u slučaju osiguranog slučaja ili doživljenja dodatno i isplatu u slučaju nastanka teških bolesti.

Da li mogu jednokratno platiti premiju osiguranja ukoliko se odlučim za program 15+?

Moguće je ugovoriti jednokratno plaćanje premije kod ove vrste osiguranja.

Koja pokrića mogu dodatno ugovoriti uz dopunsko osiguranje od nesrećnog slučaja kod programa 15+?

U programu 15+, možete ugovoriti smrt usled nezgode, trajni invaliditet usled nezgode, dnevnu naknadu za boravak u bolnici usled nezgode, naknadu za prelom kosti usled nezgode i 300 različitih hirurških intervencija.