Zavisnost o mobilnom telefonu je jako prisutna. Ako pogledaš oko sebe, uočićeš kako su tvoji kolege i prijatelji veoma zaokupljeni svojim uređajima i po nekoliko puta u toku dana pa čak i u satu pregledaju poruke, društvene mreže i druge sadržaje na svom pametnom telefonu.

Ako posmatraš sebe, verovatno ćeš otkriti da si i sam zavisan o telefonu te kako na početku i kraju svakog dana obavezno pogledaš svoj telefon i proveriš poruke, status poziva, emailove i stanje na društvenim mrežama. Ako smatraš da bi trebao pokušati biti manje vezan uz svoj mobilni, moraš učiniti dve stvari. Prva je da se rešiš navike neprestanog gledanja u telefon, a druga je da shvatiš zašto si zavisan.

Za šta ljudi koriste pametne telefone?
Osim za komunikaciju, odnosno prvobitne svrhe telefona kao što su pozivi i tekstualne poruke, danas se pametni telefoni koriste za različite druge funkcije. One uključuju korištenje društvenih mreža, pretraživanje informacija na internetu, mobilno bankarstvo, pregledanje multimedijskog sadržaja, kupovinu, korištenje GPS usluge i fotografisanje. Dakle, broj funkcija koje se koriste je neizmerno je veći u odnosu na period kada se mobilni telefon tek pojavio.
U istraživanju koje je objavio Pew Research Center stoji kako 62 posto korisnika pametnih telefona koristi svoj uređaj za traženje informacija o zdravstvenom stanju, 57 posto koristi pametni telefon za on-line bankarstvo, 43 posto komunicira i traži informacije vezane za posao, 40 posto pretražuje informacije koje se odnose na državnu upravu i njene usluge, 30 posto korisnika pregleda obrazovni sadržaj ili traži informacije o različitim obrazovnim ustanovama i kursevima, 18 posto korisnika pametnih telefona koristi svoj uređaj kako bi se prijavili za posao. Riječ je o podacima dobijenim istraživanjem u SAD-u ali verujemo kako podaci za našu zemlju nisu puno drugačiji.
Često proveravanje pametnog telefona i tipkanje te pregledanje sadržaja vrlo lako može postati navika.

"Navike su produkt naučenog ponašanja, a nastaju kao posledica pona­vljanja određenih radnji, osećaja, misli", tvrdi Elliot Berkman, profesor psihologije na Univerzitetu u Oregonu.
"Na taj se način prilagođavamo i postajemo delotvor­niji jer s lakoćom obavljamo ono što je u početku zahtevalo vreme i energiju. Navike čoveku olakšavaju svakodnevno funkcionisanje, omogućavajući da svest i    pažnju usmeri na ono što je u tom trenutku važnije i korisnije", dodaje profesor Berkman. Razbijanje navike je teško jer zahteva da se usprotivimo načinu na koji je mozak naučio funkcionisati.

"Rešiti se određene navike podrazumeva da moramo raditi protiv moćnog učenja i nagrada", navodi Berkman. Kada je reč o konkretnom slučaju navike pregledavanja pametnog uređaja, Berkman tvrdi kako razni elementi utiču na neprestano gledanje telefona. Jedan faktor je nagrada, odnosno nagrada se uviek veže uz zadovoljavanje neke potrebe, što je i način kako naš mozak nauči zapamti određeni obrazac ponašanja.

"Nagrada za učenje je veliki faktor u stvaranju ove navike", navodi Berkman. "Ljudi su razvili naviku često proveravati svoj telefon, jer je to za njih u prošlosti predstavljalo ugodan osećaj",