Nadzorni Odbor

 

Gerald Kogler, predsednik Nadzornog odbora

Nebojša Žarković, član Nadzornog odbora

Michael Inthaler, član Nadzornog odbora