Štedite već danas za sigurniju i lakšu budućnost Vaših najmlađih.

Za bezbrižnije i sigurnije sutra Vašeg deteta obezbedite već danas program štednje i omogućite mu na taj način finansijsku samostalnost kada mu bude najpotrebnija. Paket osiguranja OSMEH plus uključuje program štednje uz osiguranje od posledica nezgode i namenjen je roditeljima, bakama, dekama, rođacima i svima onima koji žele da obezbede finansijsku sigurnost najmlađima.
Vaše dete u 19-toj godini života može iskoristiti ušteđenu sumu za finansiranje najboljeg obrazovanja u zemlji ili inostranstvu, kao startni kapital za započinjanje privatnog poslovanja ili kao sigurnost pri započinjanu samostalnog života.
Svesni smo toga da našu svakodnevnicu mogu da poremete iznenadni i nepredviđeni događaji koje ne možemo sprečiti, a koji mogu ugroziti zdravlje, pa čak i život. Zato smo u OSMEH plus ugradili osiguranje za slučaj od posledica nezgode, koje će Vašem detetu obezbediti finansijsku podršku ukoliko nastupe neželjeni događaji. Garantujemo isplatu ugovorene osigurane sume i naknade za slučaj nastanka trajnog invaliditeta, loma kosti i bolničkih dana.

 

Highlights
OSMEH plus

  • Naknada za neprekidni boravak u bolnici zbog lečenja od posledica nesrećnog slučaja ili bolesti

  • Osigurajte svaki iznenadni događaj koji Vašem detetu može prouzrokovati nezgodu ili narušavanje zdravlja

  • Obezbedite sigurnost Vašeg deteta u svim delovima sveta

  • Sigurnost koja raste poput Vaše dece

 

Životno osiguranje
Osmeh plus

Program Osmeh plus Vam omogućava da već danas obezbedite svom detetu sigurnu štednju.
Osiguranu sumu zajedno sa pripisanom dobiti Vaše dete u 19. godini života može iskoristiti kao:

  • sigurnost pri započinjanu samostalnog života;
  • kapital za započinjanje privatnog poslovanja;
  • štednju za finansiranje visokog obrazovanja u zemlji ili inostranstvu.

Svesni da razdraganost dece može dovesti i do povreda u program Osmeh plus ugradili smo i osiguranje od posledica nezgode.
Garantujemo Vam isplatu ugovorene osigurane sume i naknade za dole navedene slučajeve:
Trajna invalidnost podrazumeva da se postotak utvrđene invalidnosti od ugovorene osigurane sume isplaćuje Ugovaraču nakon završetka lečenja i utvrđivanja stepena umanjenja opšte radne aktivnosti.
Lom kosti podrazumeva isplatu unapred ugovorene novčane naknade za nastup preloma, nevezano za broj preloma prilikom povređivanja.
Bolnički dani podrazumevaju isplatu unapred ugovorene novčane naknade za svaki dan proveden u bolnici bez obzira da li je reč o bolesti ili povredi zbog nastanka nezgode. 

Pristupna starost od rođenja do 14. godine

Trajanje osiguranja do 19. godine

Korisnik osiguranja u slučaju doživljenja može biti ugovarač ili osiguranik

Obavezno se zaključuje i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

 

Često postavljena
pitanja

Koji rizici su pokriveni programom Osmeh plus?

Osmeh plus Vam omogućava da već danas obezbedite svom detetu sigurnu štednju uz osiguranje od posledica nezgode.

Da li moje dete uz osiguranu sumu dobija i pripasanu dobit i kada?

Vaše dete u 19-toj godini dobija osiguranu sumu sa pripisanom dobiti i može je iskoristiti kao: sigurnost pri započinjanju samostalnog života; kapital za započinjanje privatnog poslovanja; štednju za finansiranje školovanja u zemlji ili inostranstvu.

Ko može biti korisnik u slučaju doživljenja?

U slučaju doživljenja korisnik može biti ugovarač ili osiguranik.