Prigovor

Merkur osiguranje a.d.o. Beograd
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6
Tel. 011 785 27 27
www.merkur.rs
U skladu sa članom 15. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014) i tačkom 8. Odluke o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja, korisnik usluge osiguranja podnosi.

Informacija o načinu podnošenja prigovora

Razlozi:

Prigovor se odnosi na:

Na koji način želite da dobijete odgovor?