Prigovor

Merkur osiguranje a.d.o. Beograd
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6
Tel. 011 785 27 27
www.merkur.rs
U skladu sa članom 15. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014) i Odlukom Narodne banke Srbije o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 87/2021), korisnik usluge osiguranja podnosi:

Obaveštenje o načinu i postupku podnošenja prigovora_F

Razlozi:

Prigovor se odnosi na:

Na koji način želite da dobijete odgovor?