Poštovani klijenti,


U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije od 15.03.2020. godine kojim je proglašeno vanredno stanje u Republici Srbiji, a u vezi sa proglašenom pandemijom korona virusa na globalnom nivou, u cilju zaštite zdravlja svojih klijenata i zaposlenih, obaveštavamo Vas da će Merkur osiguranje a.d.o. Beograd, do daljnjeg komunikaciju sa klijentima obavljati putem pošte i elektronskim načinima komunikacije.
Obaveštavamo vas da sve zahteve dostavljate putem pošte, na našu adresu Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Beograd. Svi zahtevi klijenata biće obrađivani na uobičajan način, u skladu sa uslovima osiguranja.
U cilju bolje zaštite, prevencije, što manjeg broja neposrednih kontakata i grupnog boravka u zajedničkim prostorijama, molimo naše klijente da imaju razumevanja za preduzete mere.
Za sva pitanja, naše koleginice i kolege stoje na raspolaganju radnim danima od 08.00 do 16.00 časova, na sledećim brojevima telefona:

  • 065 993 45 05 – centrala Beograd
  • 066 844 84 63 – filijala Novi Sad
  • 065 993 45 10 – filijala Kragujevac
  • 060 635 71 97 – filijala Kragujevac

Na sledećem linku možete preuzeti obrasce za zahteve po ugovorima o osiguranju:
https://www.merkur.rs/de/web/merkur-serbien/promene-statusa-ugovora
Sva pitanja možete slati i na našu imejl adresu: office@merkur.rs