Osigurajte Vaše najmilije od posledica nezgode

Dečija razigranost, i sami znamo, često može dovesti i do raznih povreda koje ne možemo baš uvek izbeći. Zato smo mi u Merkur osiguranju u program Osmeh Plus ugradili i osiguranje od posledica nezgode, ali i nadoknadu za svaki dan koje vaše dete provede u bolnici, nezavisno da li je bolest ili povreda razlog boravka u bolnici.

 

Highlights
Dodatno osiguranje od nezgode za decu

  • Pokriće za bolničke dane

  • Osigurajte svaki iznenadni događaj koji Vašem detetu može prouzrokovati nezgodu ili narušavanje zdravlja

  • Obezbedite sigurnost Vašeg deteta u svim delovima sveta

  • Sigurnost koja raste poput Vaše dece

 

Najčešće postavljena
pitanja

Šta predstavlja bolest kod ove vrste osiguranja za decu?

Bolest predstavlja poremećaj telesnih funkcija za koje je lekar specijalista postavio dijagnozu kao takvu, sa izuzetkom onih bolesti koje ne predstavljaju objektivnu osnovu za dijagnozu.

U slučaju nastanka invaliditeta kada se određuje procenat invalidnosti?

Konačni procenat invaliditeta određuje se posle završenog lečenja tj. u vreme kada se kod osiguranika u odnosu na povrede i nastale posledice prema lekarskom predviđanju ne može očekivati da će se stanje pogoršati ili poboljšati, a prema Uslovima Merkur osiguranja.

Šta nije pokriveno ovom polisom osiguranja?

Osigurani slučajevi ne mogu biti: kozmetički zahvati i operacije, te njihove posledice, ukoliko ti zahvati nisu bili izvedeni zbog uklanjanja posledica od nezgode. Operacije promene pola, nelekarska kućna nega, rehabilitacije i lekarska pedagodija, kao i svi oblici veštačke oplodnje. Rehabilitacija može biti pokrivena ukoliko se posebno ugovori.