Za bezbrižno treće doba. Osiguranje bez dodatnih zdravstvenih upitnika i lekarskih pregleda.

INFINITIV program životnog osiguranja je prvenstveno namenjen našim starijim sugrađanima.
Naši osiguranici ne moraju da brinu o dodatnim lekarskim pregledima, jer ovaj program životnog ovo ne zahteva. 
Donesite pravu odluku i poverite svoje sutra Merkur programu Infinitiv.

 

Highlights
INFINITIV

  • Doneti pravu odluku koja Vas čini bezbrižnim

  • Jednostavna procedura prijema u osiguranje

  • Miran život u trećem dobu

  • Zaštita porodice od finansijskih izdataka

Motociklista
 

Često postavljana
pitanja

Šta dobijam ukoliko nastupi osigurani slučaj u ovom programu?

Ukoliko nastupi osigurani slučaj, Merkur osiguranje unapred isplaćuje ugovorenu sumu korisniku osiguranja. Isplatom pokrivate sve planirane i neplanirane troškove koji mogu ostati iza Vas.

Da li mogu da ugovorim naknadu osiguranika u inostranstvu?

Pri nastupu osiguranog slučaja u inostranstvu, možemo isplatiti naknadu u inostranstvu ukoliko je unapred ugovorena. Isplaćuju se troškovi prevoza iz inostranstva do poslednjeg mesta prebivališta u Republici Srbiji.

Šta predstavlja privremeno pokriće?

Privremeno pokriće važi samo za slučaj smrti usled nezgode. Početak privremenog pokrića počinje u 24 sata onog dana kada je ponuda predata Merkuru, pod uslovom da je plaćena prva rata premije. Privremeno pokriće prestaje izdavanjem polise osiguranja ili odbijanjem ponude, a u skladu sa uslovima Merkur osiguranja. Privremeno pokriće može biti na snazi najduže 30 dana.