Kako izvršiti prijavu nezgode?
Potrebnu dokumentaciju neophodno je dostaviti nam poštom. Postoji mogućnost da po zahtevu naše stručne službe bude neophodno dostaviti i dodatnu dokumentaciju.
Ukoliko Vam je potrebna asistencija u kompletiranju prijave štete molimo da se obratite osobi koja Vam je pomogla da popunite ponudu prilikom zaključenja ugovora o osiguranju ili direktno podršci prodaje Merkur osiguranja.
Kontakt telefoni:
Beograd  011 785 27 33
Novi Sad  021 472 98 99
Kragujevac  034 30 27 98
Obrazac za prijavu nezgode možete preuzeti ovde.
 

Potrebna dokumentacija:

 • prijava nezgode

 • kopija polise životnog osiguranja

 • fotokopija jednog ličnog dokumenta

 • kopija medicinske dokumentacije nezgode

 • kopija devizne kartice sa instrukcijama za plaćanje ili kopiju dinarskog računa

Ukoliko je nezgoda nastala usled saobraćajne nesreće potrebno je još dostaviti:

 • dokaz o ovlašćenom korišćenju vozila (saobraćajnu ili vozačku dozvolu);
 • dokaz o nastanku događaja (policijski izveštaj, alkotest, izjave svedoka itd.) 

Kako izvršiti prijavu teške bolesti?
Potrebnu dokumentaciju neophodno je dostaviti nam poštom. Postoji mogućnost da po zahtevu naše stručne službe bude neophodno dostaviti i dodatnu dokumentaciju.
Ukoliko Vam je potrebna asistencija u kompletiranju prijave štete molimo da se obratite osobi koja Vam je pomogla da popunite ponudu prilikom zaključenja ugovora o osiguranju ili direktno podršci prodaje Merkur osiguranja.
Kontakt telefoni:
Beograd  011 785 27 33
Novi Sad  021 472 98 99
Kragujevac  034 30 27 98
Obrazac za prijavu teške bolesti možete preuzeti ovde.
Potrebna dokumentacija:

 • prijava nastupa teških bolesti
 • kopija celog zdravstvenog kartona iz primarne zaštite
 • original polisa životnog osiguranja
 • fotokopija jednog ličnog dokumenta
 • kopija medicinske dokumentacije nastupa teške bolesti
 • kopija devizne kartice sa instrukcijama za plaćanje ili kopiju dinarskog računa;