U ovoj sekciji možete naći svu dokumentaciju i sve informacije koje su potrebne prilikom prijave štete i promene statusa ugovora o životnom osiguranju. Ovde takođe možete naći i pregled svih opštih i posebnih uslova osiguranja koji su vezani za Vaš ugovor o životnom osiguranju, kao i brojeve dinarski i deviznih računa na koje se može izvršiti uplata premije životnog osiguranja.