Opšti uslovi osiguranja teških bolesti OUMTB15 preuzmite ovde

Opšti uslovi za osiguranje života OUMG preuzmite ovde

Posebni uslovi za osiguranje za slučaj hirurških intervencija kao posledice nesrećnog slučaja(nezgode) i bolesti(HI) preuzmite ovde

Posebni uslovi za osiguranje dece PUMPM preuzmite ovde

Posebni uslovi štednog osiguranja PUMŠO preuzmite ovde

Posebni uslovi za osiguranje života za slučaj smrti osiguranika preuzmite ovde

Posebni uslovi za osiguranje života za slučaj smrti ili nastupa određene teške bolesti preuzmite ovde

Posebni uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja preuzmite ovde 

Posebni uslovi za osiguranje lica od posledice nesrećnog slučaja (nezgode) i bolnička dnevnica za decu (KIV) preuzmite  ovde

Tabela invaliditeta preuzmite ovde

Zakon o osiguranju možete preuzeti ovde 

Zakon o obligacionim odnosima možete preuzeti ovde 

        Sa željom da Vam u potpunosti približimo najvažnije elemente Ugovora o osiguranju, u nastavku Vam predstavljamo osnovne informacije sa kojima je potrebno da se upoznate pre zaključenja Ugovora:

  • Predugovorno informisanje klijenta Opšta ponuda preuzmite ovde
  • Predugovorno informisanje za program Osmeh plus preuzmite ovde
  • Predugovorno informisanje za program Život je zdravlje preuzmite ovde
  • Predugovorno informisanje za program Infinitiv preuzmite ovde

Napomena: Naknada koju Društvo obračunava za uslugu promene premije, na zahtev ugovarača osiguranja, iznosi 3,6 eura.

KAKO UPLATITI PREMIJU ŽIVOTNOG OSIGURANJA?

U slučaju plaćanja trajnim nalogom ili administrativnom zabranom, administrativni dodatak od 0,75€ se ne naplaćuje, bez obzira na izabrani broj premijskih rata.
Za plaćanje trajnim nalogom potrebno je da otvorite isti u svojoj banci, dok obrazac administrativne zabrane, koji popunjavate sa svojom obračunskom službom svog poslodavca, možete preuzeti ovde.
Administrativnu zabranu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje možete preuzeti ovdeRačuni na koje možete uplatiti Vašu premiju životnog osiguranja u EUR:

Raiffeisen banka

RS35265100000006823710

Komercijalana banka

RS35205007160000105654

Unicredit banka

RS3517000003000474932040

Intesa bankaRS35160005160000201966


Računi na koje možete uplatiti Vašu premiju životnog osiguranja u RSD:

Raiffeisen banka

265-104031000100065

Komercijalana banka

205-122485-69

Unicredit banka

170-003000474900030

 

Namenski računi za uplatu predujma i povrat kamate na predujam:

Raiffeisen bankaRS35265100000014137704
Unicredit bankaRS35170003000474932331

 


 

 

 

Smernice za lekarski pregled preuzmite ovde

Lekarski atest preuzmite ovde

Instrukcije za uplatu premije Komercijalna banka preuzmite ovde

Instrukcije za uplatu premije Raiffeisen banka preuzmite ovde 

Instrukcije za upalu premije Unicredit banka preuzmite ovde 

Administrativna zabrana za obustavu od zarade preuzmite ovde