Logo

Na ovoj stranici možete pronaći logo Merkur osiguranja koji dolazi u određenim oblicima u skladu sa našim korporativnim dizajnom. Logo ne sme da se menja, a takođe mora uvek da bude u svojoj standardnoj veličini. Korišćenje loga nije dopušteno bez prethodne saglasnosti Merkur osiguranja, a za istu nas možete kontaktirati na mail: office@merkur.rs
 

 

Download za print
Download za digitalne medije