Budite bezbrižni 365 dana u godini i bilo gde na svetu od trajne invalidnosti, bolničkih dana i loma kostiju.

Osiguranje za posledice nezgode je osiguranje lica od iznenadnih i nepredvidivih situacija. Nezgode ne možemo sprečiti, ali ovom vrstom osiguranja možemo ublažiti posledice kroz finansijsku nadoknadu koju pruža ovaj program.

Ugovarač osiguranja plaća određenu godišnju premiju, a mi se obvezujemo na isplatu ugovorene osigurane sume ukoliko se dogodi nesrećni slučaj.

 

Highlights
.

  • Pojedinačno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

  • Ublažiti posledice kroz finansijsku nadoknadu

  • Sigurnost 24 h, 365 dana u godini

  • Naknada za lečenje

 

Merkur
Dopunsko osiguranje

 

Obavezno zaključeno životno osiguranje 
Dodaje se ili prekida na godišnjem nivou 
Zanimanje osiguranika (utvrđivanje razreda opasnosti)

Za zanimanje osiguranika u 1. razredu opasnosti mesečna premijska rata iznosi 3,48 EUR.

OSIGURANA SUMA I NAKNADE:
trajna invalidnost 15.000 EUR
lom kosti 100 EUR
bolnički dani 6 EUR

TRAJNA INVALIDNOST podrazumeva da se u skladu sa utvrđenim postotkom invalidnosti osiguraniku isplaćuje odgovarajuća novčana naknada.
LOM KOSTI podrazumeva isplatu unapred ugovorene novčane naknade po nastupu preloma nevezano za broj preloma prilikom povređivanja.
BOLNIČKI DANI podrazumevaju isplatu unapred ugovorene novčane naknade za svaki dan proveden u bolnici zbog nastanka nezgode. Ne uzimaju se u obzir bolnički dani provedeni u ambulantnom , već isključivo
u stacionarnom lečenju.

 

Često postavljana
pitanja

Šta predstavlja osiguran slučaj kod osiguranja od posledica nezgode?

Osigurani slučaj je nastup nezgode. Nezgodom se smatra svaki iznenadni i od volje nezavisni događaj osiguranika, koji delujući uglavnom spolja za posledicu može imati njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnosr za rad ili narušavanje zdravlja koje zahteva boravak u bolnici ili drugi oblik lekarske pomoći. Nezgodom se smatraju događaji: sudar, udar električne struje, ujed životinje ili insekta, trovanje, infekcija povrede uzrokovana nesrećnim slučajem , opekotine vatrom ili elektrocitetom, gušenje i drugi rizici navedeni u uslovima Merkur osiguranja.

Ako je u slučaju nastanka osiguranog slučaja, korisnik osiguranja maloletna osoba kome se isplaćuje osigurana suma?

Ako je korisnik osiguranja maloletna osoba, Merkur će osiguranu sumu odnosno naknade isplatiti njegovim roditeljima odnosno starateljima. U tom slučaju Merkur ima pravo od roditelja ili staratelja zahtevati da prethodno dostave akt ovlašćenog organa starateljstva na prijem isplate osigurane sume odnosno naknade, koja pripada maloletnoj osobi.

Kada zastarevaju potraživanja iz ugovora o osiguranju od posledica nesrećnog slučaja?

Potraživanja iz ugovora o osiguranju osoba od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) zastarevaju prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima.