Poštovani,
potvrđujemo prijem Vašeg prigovora. Nakon obrade i rešavanja Vašeg prigovora, odgovor ćete dobiti elektronskim putem ili poštom na Vašu adresu koju ste naznačili u ugovoru o životnom osiguranju.

S poštovanjem,
Merkur osiguranje a.d.o. Beograd