Predugovorno informisanje

Sa željom da Vam u potpunosti približimo najvažnije elemente Ugovora o osiguranju, u nastavku Vam predstavljamo osnovne informacije sa kojima je potrebno da se upoznate pre zaključenja Ugovora:

  • Predugovorno informisanje klijenta Opšta ponuda preuzmite ovde
  • Predugovorno informisanje za program Osmeh plus preuzmite ovde
  • Predugovorno informisanje za program Život je zdravlje preuzmite ovde
  • Predugovorno informisanje za program Infinitiv preuzmite ovde

Napomena: Naknada koju Društvo obračunava za uslugu promene premije, na zahtev ugovarača osiguranja, iznosi 3,6 eura.