Predugovorno informisanje

      Sa željom da Vam u potpunosti približimo najvažnije elemente Ugovora o osiguranju, u nastavku Vam predstavljamo osnovne informacije sa kojima je potrebno da se upoznate pre zaključenja Ugovora:

  • Predugovorno informisanje klijenta Opšta ponuda preuzmite ovde
  • Predugovorno informisanje za program Život je zdravlje preuzmite ovde

Napomena: Naknada koju Društvo obračunava za uslugu promene premije, na zahtev osiguravača osiguranja iznosi 3,6 eura.