• Tijana Ristić, predsednik Izvršnog odbora

  • Slobodan Ljubišić, član Izvršnog odbora