Prigovor

Merkur osiguranje a.d.o. Beograd
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6
Tel. 011 785 27 27
www.merkur.rs
U skladu sa članom 15. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014) i tačkom 8. Odluke o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja, korisnik usluge osiguranja podnosi.

Informacija o načinu podnošenja prigovora

Razlozi:

Prigovor se odnosi na:

Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und stimme diesen vollinhaltlich zu.
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und stimme diesen vollinhaltlich zu.

Na koji način želite da dobijete odgovor?

Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und stimme diesen vollinhaltlich zu.
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und stimme diesen vollinhaltlich zu.