Dopunska osiguranja Vam omogućavaju da proširite svoje osiguravajuće pokriće. Nudimo Vam osiguranje od nezgode i hirurške intervencije. Ova vrsta osiguranja se ne može zaključivati samostalno već isključivo uz životno osiguranje i prate dužinu trajanja istog.
Na godišnjem nivou dopunska osiguranja se mogu isključivati ili dodavati na polisu životnog osiguranja.
Ugovarač osiguranja sam može da sklapa osiguravajuće pokriće koje želi.
Kod bolničkih dana i loma kostiju određuje se visina fiksne naknade koja se isplaćuje. (npr. 5,00 € po bolničkom danu, 4 dana stacionarnog lečenja, isplaćuje se 20,00€).
Kod trajne invalidnosti utvrđuje se osigurana suma. Isplata naknade štete kod trajne invalidnosti podrazumeva da se postotak utvrđene invalidnosti od ugovorene osigurane sume isplaćuje osiguraniku.

  • Za utvrđenu invalidnost do 50% isplaćuje se procenat osigurane sume koji odgovara procentu utvrđene invalidnosti (npr. 40% invalidnosti podrazumeva 40% isplate ugovorene osigurane sume).
  • Za svaki procenat utvrđene invalidnosti preko 50% isplaćuje se dupli procenat osigurane sume (npr. 70% invalidnosti podrazumeva isplatu 50% + 2*20% = 90% osigurane sume).

Kod hirurških intervencija naknada za zahvat koji je pokriven polisom osiguranja je fiksni i unapred dogovoren prilikom sklapanja ugovora. (npr. hirurška intervencija klase 2, isplata naknade u iznosu od 1.500,00 €).