Godine posleratne...Kurt fotografija

Kurt Krisper
Kurt Krisper

2. era Premingera i naslednik Kurt Krisper

Nakon dugo očekivanog kraja rata, Isidor Preminger se vraća iz egzila u Engleskoj, a osiguranje dobija svoje ime: Merkur. Zgrada administracije, bolnica Egenberg i kuća Novy predstavljaju temelj obnove. Godine 1965. Isidor Preminger odlazi u zasluženu penziju. Kurt Krisper, koji je od početka pedesetih godina bio u Izvršnom odboru Merkur osiguranja, nastavlja svoj dosledni razvojni put od 1966. kao generalni direktor. Njegov naslednik Harald Beranek stvara temelj: Merkur se usredsređuje na svoju snagu kao inovativni zdravstveni osiguravač.

Godine posleratne...Izvršni odbor fotografija

Izvršni odbor 1. februara 1989. godine: Franz Voves, GD Werner Raimelt, Alois Sundl
Izvršni odbor 1. februara 1989. godine: Franz Voves, GD Werner Raimelt, Alois Sundl

Zdravstveno osiguranje s novom filozofijom

Merkur revaluira važnost kvaliteta života podsećajući na svoje korene: zdravlje kao izvor telesnog i mentalnog blagostanja. "Care-Tarifa" nadopunjuje konvencionalnu medicinu s raznim sastavnim delovima kao što su željeni lekar, ambulantno lečenje ili alternativna medicina. Godine 1993. Merkur je predstavio inovaciju na tržištu osiguranja, "vitalogram". Ideja je imala veliki uspeh, a kasnije je nadopunjena "Dečjim vitalogramom". 1997. slede "mentalogram" i zdravstveni pregled duše, kao inovativni korak razvoja Merkura.

Godine posleratne...Sajam u Gracu fotografija

Sajam u Gracu 1993Paket za holističku zdravstvenu zaštitu
Sajam u Gracu 1993

Paket za holističku zdravstvenu zaštitu

1992. godine udruženje trgovaca postalo je osiguravajuće društvo. Put ka uspehu Merkur Versicherunga takođe je bio jedan ekonomski put. Sanatoriji kao i deoničarsko učestvovanje Merkura pretstavljali su važan kapital i temelj za inovativnu politiku društva, a sve za dobrobit osiguranika. Prvi paket Merkur društva za holističku zdravstvenu zaštitu"ego 4 you" imao je za cilj da motiviše osiguranika da preuzme odgovornost za zdrav životni stav i blagostanje.

Godine posleratne...200 godina fotografija Evropske unije

Evropa raste zajedno, a Merkur se širi.
Evropa raste zajedno, a Merkur se širi.

200 godina Merkur osiguranja

Od Štajerske do celog sveta! Merkur Versicherung ne samo da održava svoju nezavisnost već više od 200 godina, već se zahvaljujući svojim inovativnim proizvodima širi u druge zemlje. Godine 1992. osnovana je prva ćerka kompanija u Sloveniji - Merkur zavarovalnica. Uspešno osnivanje slovenačkog društva rezultiralo je odlukom o daljim koracima u Hrvatskoj i Rumuniji.