Riziko životno osiguranje

Riziko životno osiguranje

Stresan i dinamičan život ujedno znači i izloženost većem broju rizika. Obezbedite sebi finansijsku sigurnost uz malo ulaganja, i ne brinite, ako Vas, slučajno, život neprijatno iznenadi.

Riziko životno osiguranje

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

 • Zašto sklopiti Riziko osiguranje?
  add close

  Riziko osiguranjem svojim najbližima obezbeđujete finansijsku sigurnost ukoliko nastupi osigurani slučaj.

 • Zašto su premije povoljnije nego kod ostalih vrsta životnih osiguranja?
  add close

  Premije su povoljnije nego kod ostalih vrsta životnih osiguranja, jer Riziko osiguranje ne uključuje štednu komponentu.

 • Ko je korisnik osiguranja kod Riziko programa?
  add close

  Kod Riziko programa sami birate korisnika osiguranja.