Riziko osiguranje života

Riziko osiguranje života

Riziko osiguranje života je posebna vrsta životnog osiguranja koja se odnosi samo na osiguranje za slučaj smrti. Kod ovakve vrste životnog osiguranja nema štednje. U slučaju nastupa osiguranog slučaja korisnik stiče pravo na isplatu osigurane sume koja je unapred ugovorena.

Zašto vam je potrebno RIZIKO osiguranje života?

Zašto vam je potrebno RIZIKO osiguranje života?

Osigurajte se na visoke osigurane sume za relativno nisku premiju riziko osiguranja života

medium/uv/unfalltod_white

Obezbeđuje porodičnu sigurnost u slučaju smrti osiguranika

medium/uv/invaliditaet_white

Porodična sigurnost za nisku mesečnu ratu a za slučaj trajnog invaliditeta, smrti usled nezgode i prirodne smrti

medium/uv/taggeld_white

Garancija kod otplate kredita bankama

medium/uv/absicherung_white

Mogućnost ugovaranja na godinu dana

Riziko brošura

Hoćeš da prelistaš na miru?

Saznaj više o ovom rešenju u flajeru koji smo pripremili.

Imate li pitanja ili želite da saznate više o određenom proizvodu?

Često postavljanja pitanja

Često postavljanja pitanja

 • Šta obuhvata klasično riziko osiguranje ?
  add close

  Riziko osiguranje života je posebna vrsta životnog osiguranja koja se odnosi samo na osiguranje za slučaj smrti.

 • Da li štedim sa polisom riziko osiguranja?
  add close

  Kod ovakve vrste životnog osiguranja nema štednje. U slučaju nastupa osiguranog slučaja korisnik stiče pravo na isplatu osigurane sume koja je unapred ugovorena.

 • Da li je moguće promeniti premiju osiguranja kod riziko programa?
  add close

  Premija osiguranja se može menjati kod ovog programa, a po Uslovima Merkur osiguranja, kada se za promenu premije steknu uslovi.

Case studies Riziko osiguranje

Moglo bi da vas zanima i ovo

Riziko osiguranje sa bolestima

Ovaj program namenjen je svima koji sebi i svojoj porodici žele da obezbede sigurniju finansijsku budućnost i brigu o zdravlju, tj. ukoliko nastupi osigurani slučaj ili određena teža bolest.

Saznajte više o Riziko sa bolestima

Infinitiv životno osiguranje

INFINITIV program životnog osiguranja je prvenstveno namenjen našim starijim sugrađanima. Osigurajte se bez dodatnih zdravstvenih upitnika i lekarskih pregleda, jer ovo životno osiguranje to ne zahteva. Donesite pravu odluku i poverite svoje sutra Merkur programu INFINITIV.

Saznajte više o INFINITIV rešenju