Infinitiv životno osiguranje

Infinitiv životno osiguranje

INFINITIV program životnog osiguranja je prvenstveno namenjen našim starijim sugrađanima. Osigurajte se bez dodatnih zdravstvenih upitnika i lekarskih pregleda, jer ovo životno osiguranje to ne zahteva. Donesite pravu odluku i poverite svoje sutra Merkur programu INFINITIV.

Zašto vam je potrebno Merkur INFINITIV životno osiguranje?

Zašto vam je potrebno Merkur INFINITIV životno osiguranje?

Osiguranje bez dodatnih zdravstvenih upitnika i lekarskih pregleda.

medium/gv/ambulante_arztkosten_white

Donesite pravu odluku koja Vas čini bezbrižnim

medium/gl/flexibel_white

Jednostavna procedura prijema u osiguranje

medium/vorsorge/bestandteil_white

Zaštita porodice od finansijskih izdataka

medium/gl/kostentransparenz_white

Pokrivanje planiranih i neplaniranih troškova

Infinitiv brošura

Hoćeš da prelistaš na miru?

Saznaj više o ovom rešenju u flajeru koji smo pripremili.

Kontakt

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

 • Šta dobijam ukoliko nastupi osigurani slučaj u ovom programu?
  add close

  Ukoliko nastupi osigurani slučaj, Merkur osiguranje unapred isplaćuje ugovorenu sumu korisniku osiguranja. Isplatom pokrivate sve planirane i neplanirane troškove koji mogu ostati iza Vas.

 • Da li mogu da ugovorim naknadu osiguranika u inostranstvu?
  add close

  Pri nastupu osiguranog slučaja u inostranstvu, možemo isplatiti naknadu u inostranstvu ukoliko je unapred ugovorena. Isplaćuju se troškovi prevoza iz inostranstva do poslednjeg mesta prebivališta u Republici Srbiji.

 • Šta predstavlja privremeno pokriće?
  add close

  Privremeno pokriće važi samo za slučaj smrti usled nezgode. Početak privremenog pokrića počinje u 24 sata onog dana kada je ponuda predata Merkuru, pod uslovom da je plaćena prva rata premije. Privremeno pokriće prestaje izdavanjem polise osiguranja ili odbijanjem ponude, a u skladu sa uslovima Merkur osiguranja. Privremeno pokriće može biti na snazi najduže 30 dana.