Impresum

Impresum

Impresum
Vlasnik, izdavač i redakcija
Merkur osiguranje a.d.o. Beograd, Bul. Mihajla Pupina 6  11070
Tel: +381(11)785 27 27  
E-Mail: office@merkur.rs  Internet: www.merkur.rs

Odgovorni urednik: Mirjana Božović

Pravna forma: Akcionarsko društvo za životno osiguranje
Puno poslovno ime: Akcionarsko društvo za životno osiguranje Merkur osiguranje a.d.o. Beograd
Matični broj: 20301902 
Poreski Indentifikacioni Broj (PIB):105046005 
Šifra delatnosti:  6511 – Životno osiguranje
Nadzorni organ: Narodna Banka Srbije www.nbs.rs  

Merkur osiguranje je član Udruženja osiguravača Srbije www.uos.rs

Izgled/dizajn web stranice
ARTS & CRAFTS GmbH
Castellezgasse 36-38/7, 1020 Beč

 

Želim da preuzmem PDF sa osnovnim podacima o Merkur osiguranju Preuzmi