Formular za prigovor

Pohvale/Prigovori

Poštovani,

ukoliko ste zadovoljni i želite da nas pohvalite biće nam drago da nam pošaljete Vašu pohvalu na e-mail adresu: office@merkur.rs

a ukoliko niste, skladu sa članom 15. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014 i 44/2021) i Odlukom Narodne banke Srbije o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 87/2021), u cilju obezbeđenja prava na informisanost i zaštitu prava i interesa korisnika, obaveštavamo Vas o načinu i postupku podnošenja prigovora osiguravaču, kao i načinu i postupku podnošenja predloga za posredovanje ili prigovora Narodnoj banci Srbije.  

 

U prilogu se nalazi * Obaveštenje o načinu i postupku podnošenja prigovora sa detaljnim instrukcijama o postupku podnošenja i postupanja po prigovoru.

Obaveštavamo Vas da prigovor možete podneti isključivo u pisanoj formi, i to:

 • u poslovnim prostorijama Merkur osiguranja
 • poštom na adresu:
  • Merkur osiguranje a.d.o. Beograd
   Bulevar Mihajla Pupina 6
   11070 Novi Beograd
 • elektronskom poštom na e-mail adresu: prigovori@merkur.rs
 • popunjavanjem obrasca na našoj internet stranici koji se nalazi u produžetku ove stranice.

U skladu sa navedenim, kao korisnik usluge osiguranja kod Merkur osiguranja a.d.o. Beograd, želim da podnesem PRIGOVOR sa sledećim podacima:

 

Razlozi:

Prigovor u vezi sa postupanjem Društva odnosno lica koje za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju

Prigovor na Odluku Društva za osiguranje u vezi sa ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju

Prigovor u vezi sa informisanjem pre zaključenja ugovora o osiguranju

Prigovor u vezi sa informisanjem za vreme važenja ugovora o osiguranju

Prigovor na marketing i prodaju polisa osiguranja

Prigovor po uslovima osiguranja

Prigovor u vezi sa premijom osiguranja

Prigovor na rešavanje zahteva iz ugovora o osiguranju

Prigovor u vezi visine i isplate ponuđene naknade

Prigovor u vezi sa upravljanjem poslovnim procesima u Društvu

Prigovor se odnosi na:

Rad Društva za osiguranje (Osiguravača)

Rad zastupnika u osiguranju (svi ostali pružaoci usluga u osiguranju)

Zahtev podnosioca prigovora