Dopunska osiguranja

Šta je dopunsko osiguranje?

Dopunsko osiguranje nudi mogućnost osiguranja od iznenadnih i neželjenih događaja - Osiguranje od posledica nezgode i za preko 300 hirurških intervencija, za koje Vam omogućava isplatu naknade koja će slične situacije ublažiti.

Dopunska osiguranja

Dopunska osiguranja

Često postavljanja pitanja

Često postavljana pitanja

 • Šta predstavlja dopunsko osiguranje?
  add close

  Dopunsko osiguranje predstavlja dodatno osiguravajuće pokriće uz životno osiguranje.

 • Šta dobijam ugovaranjem dopunskog osiguranja uz polisu životnog osiguranja?
  add close

  Dopunskim osiguranjima ste u prilici da svoju osiguravajuću zaštitu proširite na način koji Vama odgovara.

 • Koje rizike mogu pokriti ukoliko se odlučim da ugovorim dopunska osiguranja uz polisu?
  add close

  Uz dodatno dopunsko osiguranje možete ugovoriti pokriće hirurških intervencija i osiguranje od nezgode. Postoji mogućnost ugovaranja i dopunskog osiguranja za slučaj nastupa teških bolesti.