Dopunsko osiguranje hirurške intervencije

Dopunsko osiguranje hirurške intervencije

Zašto vam je potrebno Merkur dopunsko osiguranje za hirurške intervencije?

Sastavili smo za vas spisak čestih hirurških intervencija koje su podeljene u 5 klasa kako bi vam olakšali troškove postoperativnog lečenja ili rehabilitacije.

medium/zusatzmodul/einzelzimmer_white

Pokriće troškova hirurških intervencija

medium/zusatzmodul/krankenhaus_white

300 hirurških zahvata

Hirurške intervencije posledice nesrećnog slučaja

medium/gv/aerzte_white

Hirurške intervencije posledice bolesti

Hirurške intervencije brošura

Hoćeš da prelistaš na miru?

Saznaj više o ovom rešenju u flajeru koji smo pripremili.

Da li ste znali?

Da li ste znali?

Ako razmišljate o operaciji , uvek postoji rizik od smrti zbog procedure ili anestezije koja se daje tokom procedure. Ovo važi za ambulantne i bolničke procedure, čak i kada je operacija opciona procedura kao što je plastična hirurgija.

Imate li pitanja ili želite da saznate više o određenom proizvodu?

Često postavljanja pitanja

Često postavljanja pitanja

 • Koje hirurške intervencije su pokrivene ovim osiguranjem?
  add close

  Hirurške intervencije koje su pokrivene ovim paketom osiguranja možete pronaći u Klasifikaciji hirurških intervencija, koja je sastavni deo Uslova osiguranja.

 • Kada mogu ugovoriti polisu osiguranja od hirurških intervencija?
  add close

  Polisu osiguranja moguće je ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume.

 • Šta predstavlja hiruršku intervenciju kod ovog paketa osiguranja?
  add close

  Svaka medicinska intervencija ili metoda kojoj se Osigurano lice podvrgne, a izvede hirurg i lekar specijalista je smatra neophodnom za poboljšanje datog zdravstvenog stanja ili izlečenje bolesti ili telesne povrede, koju je Osigurano lice zadobilo. Medicinska intervencija ili metoda mora uključivati hirurški rez i lokalnu ili opštu anesteziju, koju vrši hirurg koji ima pravo da se slobodno bavi svojom profesijom. Pod hirurškom intervencijom smatraju se isključivo hirurške intervencije navedene u Uslovima osiguranja i svim sastavnim delovima uslova Merkura.