Korisnički portal

Ovde možete preuzeti zahteve i obrasce za prijavu štete, promene po polisama, formulare, i slične zahteve.

Želim da promenim lične podatke na polisi Preuzmi

Želim da promenim način plaćanja Preuzmi

Želim da promenim ugovarača osiguranja Preuzmi

Želim da promenim premiju i paket osiguranja Preuzmi

Želim da reaktiviram svoj ugovor o osiguranju Preuzmi

Treba mi obrazac za procenu rizika Preuzmi

Želim FATCA upitnik Preuzmi

Želim PEP obrazacPreuzmi

Potvrda da nisam/jesam na listi funkcionera Preuzmi

Želim izjavu o poreklu imovine Preuzmi

Želim zahtev za mirovanje Preuzmi

Želim zahtev za kapitalizaciju Preuzmi

Želim zahtev za otkup Preuzmi

Želim zahtev za predujam Preuzmi

Želim zahtev za izdavanje duplikata polise Preuzmi

Želim zahtev za raskid ugovora Preuzmi

Želim zahtev za isplatu osigurane sume za slucaj doživljenja Preuzmi

Zanimaju me Opšti uslovi osiguranja teških bolesti OUMTB15 Preuzmi

Zanimaju me Opšti uslovi za osiguranje života OUMG Preuzmi

Zanimaju me Posebni uslovi za osiguranje za slučaj hirurških intervencija kao posledice nesrećnog slučaja(nezgode) i bolesti(HI) Preuzmi

Zanimaju me Posebni uslovi za osiguranje dece PUMPM Preuzmi

Zanimaju me Posebni uslovi štednog osiguranja PUMŠO Preuzmi

Zanimaju me Posebni uslovi za osiguranje života za slučaj smrti osiguranika PUMRS Preuzmi

Zanimaju me Posebni uslovi za osiguranje života za slučaj smrti osiguranika PUMP Preuzmi

Zanimaju me Posebni uslovi za osiguranje života za slučaj smrti ili nastupa određene teške bolesti PUMRSTB Preuzmi

Zanimaju me Posebni uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja Preuzmi

Zanimaju me Posebni uslovi za osiguranje lica od posledice nesrećnog slučaja (nezgode) i bolnička dnevnica za decu (KIV) Preuzmi

Zanima me Tabela invaliditeta Preuzmi

Zanima me Zakon o osiguranju Preuzmi

Zanima me Zakon o obligacionim odnosima Preuzmi

Sa željom da Vam u potpunosti približimo najvažnije elemente Ugovora o osiguranju, u nastavku Vam predstavljamo osnovne informacije sa kojima je potrebno da se upoznate pre zaključenja Ugovora:

Zanima me Predugovorno informisanje klijenta Opšta ponuda Preuzmi

Zanima me Predugovorno informisanje za program Osmeh plus Preuzmi

Zanima me Predugovorno informisanje za program Život je zdravlje Preuzmi

Zanima me Predugovorno informisanje za program Infinitiv Preuzmi

 

Napomena: Naknada koju Društvo obračunava za uslugu promene premije, na zahtev ugovarača osiguranja, iznosi 3,6 eura.

KAKO UPLATITI PREMIJU ŽIVOTNOG OSIGURANJA?

U slučaju plaćanja trajnim nalogom ili administrativnom zabranom, administrativni dodatak od 0,75€ se ne naplaćuje, bez obzira na izabrani broj premijskih rata.
Želim obrazac administrativne zabrane, koji popunjavam sa svojom obračunskom službom svog poslodavca Preuzmi obrazac (Za plaćanje trajnim nalogom potrebno je otvoriti isti u svojoj banci).

Želim Administrativnu zabranu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Preuzmi

Želim prijavu za hirurške intervencije  Preuzmi

Želim prijavu nesrećnog slučaja  Preuzmi

Želim prijavu slučaja usled nastupa teške bolesti  Preuzmi

Želim prijavu smrtnog slučaja  Preuzmi

 

Želim Smernice za lekarski pregled Preuzmi

Treba mi Lekarski atest Preuzmi

Želim Instrukcije za uplatu premije Komercijalna banka Preuzmi

Želim Instrukcije za uplatu premije Raiffeisen banka Preuzmi

Želim Instrukcije za upalu premije Unicredit banka Preuzmi

Treba mi Administrativna zabrana za obustavu od zarade Preuzmi

Želim Covid upitnik Preuzmi