Green Life osiguranje života - uvod

GreenLife osiguranje života

Merkur GreenLife predstavlja kombinaciju osiguranje života sa ulaganjem u prve zelene investicione fondove u Srbiji. Ovo rešenje Vam omogućava da pored brige za svoje najbliže, doprinosite održivoj ekonomiji i čistijoj životnoj sredini, i time potencijalno povećavate i svoje prihode u budućnosti.

Šta nudi Merkur GreenLife životno osiguranje?

Šta nudi Merkur GreenLife životno osiguranje?

Investirajte u svoju zelenu budućnost

medium/gl/kostentransparenz_white

Transparentnost

Merkur GreenLife karakteriše potpunu transparentnost troškova. U svakom trenutku dostupne informacije o vrednosti polise.
medium/gl/national_white

Profesionalni menadžment

Merkur GreenLife fondovima upravlja profesionalni tim za upravljanje fondovima WVP fund management a.d.
medium/gl/angehoerige_white

Fleksibilna osigurana suma za slučaj smrti

Osiguranu sumu za smrti možete ugovoriti i prilagođavati vašim potrebama u rasponu od 10% do 200% zbira svih godišnjih uplata, a u skladu sa ostalim preduslovima.
medium/gl/flexibel_white

Pouzdajte se u fleksibilnost

Ako Vam se pojave neplanirani troškovi, možete da izvršite delimična povlačenja u toku trajanja osiguranja. Takođe, možete da u bilo kom trenutku, u skladu sa mogućnostima, povećate ulaganja.

Strategija ulaganja koju biram - Green Life

Strategija ulaganja:

medium/lv/greenlife
Životni ciklus Upravljanje investicijama je unapred određeno i vodi se prema definisanom planu ulaganja

Imate li pitanja ili želite da saznate više o određenom proizvodu GreenLife?

Često postavljanja pitanja - Green life

Često postavljanja pitanja

 • Šta je životno osiguranje vezano za investicione fondove?
  add close

  Investicioni deo premije osiguranja se ulaže u investicione fondove, i u toku trajanja osiguranja prolazi kroz sve tri faze modela ,,životnog ciklusa". U slučaju smrti, isplaćuje se vrednost polise.

 • Kome je namenjen proizvod osiguranja Merkur GreenLife?
  add close

  Merkur GreenLife osiguranje je namenjeno osobama koje su spremne da sklope dugoročno osiguranje (na period od najmanje 15 godina ili više) i koji su spremni da snose rizik ulaganja u investicione fondove. Osigurati se mogu zdrave osobe od 14 do 60 godina. Maksimalna starost na kraju osiguranja je 75 godina.

 • Šta se dešava sa ugovorom o životnom osiguranju u slučaju nepredviđenih finansijskih troškova?
  add close

  Ako Vam se pojave neplanirani troškovi, možete da izvršite delimična povlačenja u toku trajanja osiguranja.

 • Da li mogu da izvršim dodatnu uplatu pored postojeće premije?
  add close

  Nudimo fleksibilnost dodatnog ulaganja bez naknadnih troškova.

 • Zašto mora da se odgovori na pitanja o zdravstvenom stanju pre potpisivanja ugovora?
  add close

  Ovaj proizvod ima obaveznu osiguranu sumu za slučaj smrti pa je zbog potrebe procene rizika, prilikom sklapanja ugovora, neophodno imati uvid u zdravstveno stanje klijenta. Ovaj upitnik se ne razlikuje od zdravstvenih upitnika naših ostalih polisa mešovitog životnog osiguranja.