Riziko osiguranje sa bolestima

Riziko osiguranje sa bolestima

Ovaj program namenjen je svima koji sebi i svojoj porodici žele da obezbede sigurniju finansijsku budućnost i brigu o zdravlju, tj. ukoliko nastupi osigurani slučaj ili određena teža bolest.

Zašto vam je potrebno RIZIKO sa bolestima osiguranje života?

Zašto vam je potrebno RIZIKO sa bolestima osiguranje života?

Osigurajte se na visoke osigurane sume za relativno nisku premiju riziko osiguranja života

medium/uv/unfalltod_white

Obezbeđuje porodičnu sigurnost u slučaju smrti osiguranika i pokriće težih bolesti

medium/uv/invaliditaet_white

Porodična sigurnost za nisku mesečnu ratu a za slučaj trajnog invaliditeta, smrti usled nezgode i prirodne smrti

medium/uv/taggeld_white

Garancija kod otplate kredita bankama

medium/uv/absicherung_white

Mogućnost ugovaranja na godinu dana

Riziko sa bolestima brošura

Hoćeš da prelistaš na miru?

Saznaj više o ovom rešenju u flajeru koji smo pripremili.

Riziko sa bolestima link lista

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

 • Šta pokriva polisa riziko osiguranja sa bolestima?
  add close

  Polisa riziko osiguranja sa bolestima pokriva osigurani slučaj smrti kao i osiguranje teških bolesti koje mogu nastati u toku trajanja polise osiguranja.

 • Kada prestaje obaveza Merkura kod riziko polise sa pokrićem od teških bolesti?
  add close

  Ukoliko osiguranik doživi istek osiguranja, osiguranje prestaje i ne postoji obaveza Merkura. U slučaju da smrt nastupi usled nezgode, a ukoliko je ugovoreno dopunsko osiguranje života za slučaj nastupa smrti usled nezgode, korisniku se isplaćuje dupla osigurana suma. Postoji mogućnost i ugovaranja i višestruke osigurane sume za slučaj nastupa smrti usled nezgode.

 • Koji su moji benefiti ukoliko se odlučim za polisu riziko osiguranja sa pokrićem od bolesti?
  add close

  Kod ove vrste osiguranja, za slučaj smrti ili nastupa odrđene teške bolesti za relativno nisku mesečnu premiju osiguravate se na visoke osigurane sume. Osiguranje za slučaj smrti ili nastupa teških bolesti se može koristiti kao garancija za otplatu kredita kod banaka.