Od čuda zvanog "čovek"...Primer fascikle fotografija

Primer fascikle iz Merkur Versicherung
Primer fascikle iz Merkur Versicherung

Osiguravamo čudo zvano čovek

2000. godine Merkur je razvio reklamnu kampanju sa sloganom "Osiguravamo čudo zvano čovek", koja je u narednim godinama značajno povećala svest o Merkur Versicherung-u. 2006. godine je više od polovine austrijskog stanovništva znalo da prepozna ovaj slogan, što je Merkur učinilo jednim od najpoznatijih slogana u austrijskoj industriji osiguranja.

Od čuda zvanog ,,čovek"...Merkurio statua fotografija

Statua ,,Merkurio
Statua ,,Merkurio" prof. Ričarda Krišea

Merkur osiguranje početkom 21. veka

2003. godine Alois Sundl preuzima ulogu generalnog direktora. Proizvodi i usluge Merkur osiguranja koji su bili razvijeni u devedesetim godinama, razvijani su dalje i prilagođavani zahtevima kupaca. Paket "ego4you" omogućio je osiguranicima Merkura da u određenom razdoblju koriste besplatno odabrane fitnes-studije u Austriji. U jesen 2004. godine Merkur Versicherung je sa programom "Merkur Privatklasse"predstavio prekretnicu u industriji osiguranja, koja i danas predstavlja karakterističnu osobinu kompanije.

Od čuda zvanog čovek...Merkur Kampus fotografija

Kampus Merkur u Gracu
Kampus Merkur u Gracu

Merkur Kampus

U 2015. godini službeno je predstavljen projekat "Merkur Campus". Nova zgrada zameniće više od 120 godina staro sedište i biće izgrađena u neposrednoj blizini sajma Grac. Svečana ceremonija 6. oktobra 2017. obeležila je početak građevinskog projekta, koji ne samo da ima posebno značenje na zaposlene Merkur Versicherung-a, već i za sliku grada Graca. Ovaj projekat već piše deo istorije, koji će dodatno uticati na budućnost Merkur osiguranja.