Od čuda zvanog "čovek" do Merkur kampusa

 

Osiguravamo čudo zvano čovek

2000.  godine Merkur je razvio reklamnu kampanju sa sloganom "Osiguravamo čudo zvano čovek", koja je u narednim godinama značajno povećala svest o Merkur Versicherung-u. 2006. godine je više od polovine austrijskog stanovništva znalo da prepozna ovaj slogan, što je Merkur učinilo jednim od najpoznatijih slogana u austrijskoj industriji osiguranja.

Primer brošure osiguranja Merkura
Primer mape osiguranja Merkura
 

Merkur osiguranje početkom 21. veka

2003. godine Alois Sundl preuzima ulogu generalnog direktora. Proizvodi i usluge Merkur osiguranja koji su bili razvijeni u devedesetim godinama, razvijani su dalje i prilagođavani zahtevima kupaca. Paket "ego4you" omogućio je osiguranicima Merkura da u određenom razdoblju koriste besplatno odabrane fitnes-studije u Austriji. U jesen 2004. godine Merkur Versicherung je sa programom "Merkur Privatklasse"predstavio prekretnicu u industriji osiguranja, koja i danas predstavlja karakterističnu osobinu kompanije.

Kip
Kip "Merkurio" profesore Riharda Kriše
 

Promena u menadžmentu

Nakon gotovo 25 godina u kompaniji i više od deset godina kao generalni direktor, Alois Sundl odlazi u zasluženu penziju krajem 2013. Za novog predsednika Izvršnog odbora je u oktobru 2009. godine imenovan Gerald Kogler. Zajedno sa svojim kolegama Andreasom Štetnerom i Kristijanom Kladivom, novi predsednik Izvršnog odbora uvodi niz reformi, od kojih je najveća izgradnja nove zgrade sedišta Merkura „Merkur Campus”. U prvom mandatu vođstva novi Izvršni odbor sprovodi takođe i rebranding marke Merkur s još većim naglaskom na načelo preventive (Merkur Die Vorsicherung), te uspešno ulazi na tržište u Češkoj.

S leva na desno: član Izvršnog odbora Kristijan Kladiva, Generalni direktor Gerald Kogler, član Izvršnog odbora  Andreas Štetner
S leva na desno: član Izvršnog odbora Kristijan Kladiva, Generalni direktor Gerald Kogler, član Izvršnog odbora Andreas Štetner
 

Merkur Kampus

U 2015. godini službeno je predstavljen projekat "Merkur Campus". Nova zgrada zameniće više od 120 godina staro sedište i biće izgrađena u neposrednoj blizini sajma Grac. Svečana ceremonija 6. oktobra 2017. obeležila je početak građevinskog projekta, koji ne samo da ima posebno značenje na zaposlene Merkur Versicherung-a, već i za sliku grada Graca. Ovaj projekat već piše deo istorije, koji će dodatno uticati na budućnost Merkur osiguranja.

Planirani Merkur Kampus u Gracu
Planirani Merkur Kampus u Gracu

                                                                                                                                 NAZAD               NA POČETAK