Primer fascikle iz Merkur Versicherung
Primer fascikle iz Merkur Versicherung

Osiguravamo čudo zvano čovek

2000. godine Merkur je razvio reklamnu kampanju sa sloganom "Osiguravamo čudo zvano čovek", koja je u narednim godinama značajno povećala svest o Merkur Versicherung-u. 2006. godine je više od polovine austrijskog stanovništva znalo da prepozna ovaj slogan, što je Merkur učinilo jednim od najpoznatijih slogana u austrijskoj industriji osiguranja.

Statua ,,Merkurio
Statua ,,Merkurio" prof. Ričarda Krišea

Merkur osiguranje početkom 21. veka

2003. godine Alois Sundl preuzima ulogu generalnog direktora. Proizvodi i usluge Merkur osiguranja koji su bili razvijeni u devedesetim godinama, razvijani su dalje i prilagođavani zahtevima kupaca. Paket "ego4you" omogućio je osiguranicima Merkura da u određenom razdoblju koriste besplatno odabrane fitnes-studije u Austriji. U jesen 2004. godine Merkur Versicherung je sa programom "Merkur Privatklasse"predstavio prekretnicu u industriji osiguranja, koja i danas predstavlja karakterističnu osobinu kompanije.

Kampus Merkur u Gracu
Kampus Merkur u Gracu

Merkur Kampus

U 2015. godini službeno je predstavljen projekat "Merkur Campus". Nova zgrada zameniće više od 120 godina staro sedište i biće izgrađena u neposrednoj blizini sajma Grac. Svečana ceremonija 6. oktobra 2017. obeležila je početak građevinskog projekta, koji ne samo da ima posebno značenje na zaposlene Merkur Versicherung-a, već i za sliku grada Graca. Ovaj projekat već piše deo istorije, koji će dodatno uticati na budućnost Merkur osiguranja.