Merkur GreenLife – Održiva investicija, uz maksimalnu fleksibilnost i dobre mogućnosti zarade

Merkur GreenLife – Održiva investicija, uz maksimalnu fleksibilnost i dobre mogućnosti zarade

 

 

 

Merkur osiguranje je promocijom za zaposlene, prodajne partnere, članove Nadzornog odbora, predstavnike Grupe Merkur i kolege iz regiona, predstavilo novi proizvod osiguranja života vezano za jedinice investicionih fondova - GreenLife. Predstavljeni proizvod nudi alternativu tradicionalnom mešovitom osiguranju života i posebnu pažnju posvećuje održivim ulaganjima. GreenLife je inovativni proizvod na tržištu osiguranja u Republici Srbiji, jer ne samo da nudi mogućnost indirektnog učešća na finansijskim tržištima, već i mogućnost odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

U najskorijem periodu očekuje se formalna registracija u Komisiji za hartije od vrednosti tri nova investiciona fonda sa javnom ponudom: Merkur sustainable fund dynamic, Merkur sustainable fund balanced i Merkur sustainable fund solid. Merkur osiguranje će u ova tri investiciona fonda ulagati sredstva investicionog dela premije osiguranja života vezano za jedinice investicionih fondova - Green Life.

Merkur osiguranje poštuje principe zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja (ESG kriterijume). U skladu sa ovim principima, za novi proizvod GreenLife, izabrani su investicioni fondovi koji te principe na najbolji način predstavljaju. Za upravljanje, kontinuiran razvoj i optimizaciju funkcionisanja ovih fondova odgovorni su zaposleni u društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom - WVP fund management. 

Novi proizvod GreenLife namenjen je pre svega onim klijentima koji su spremni da na sebe preuzmu rizik ulaganja u investicione fondove. Proizvod podrazumeva unapred određen model ulaganja sa tri faze, gde se investicioni deo premije ulaže u prvoj fazi pretežno u fondove koji nude viši stepen rizika i veću mogućnost zarade, u drugoj fazi umereni stepen rizika i umerenu mogućnost zarade, dok se u poslednjoj investicionoj fazi rizici ulaganja svode na minimum, sa odgovarajućim prosečnim prinosima.  Model životnog ciklusa je pravo rešenje za one klijente koji žele da optimizaciju strategije investiranja povere profesionalcima u ovoj oblasti.

S obzirom na kompeksnost i inovativnost ovog proizvoda, posebnu pažnju u narednom periodu posvetićemo obukama prodajnih saradnika i zaposlenih, kako bismo osigurali da sve bitne informacije budu istinito i na objektivan način predstavljene našim budućim klijentima, pre zaključivanja ugovora o osiguranju.


 

Kontakt za medije: 
Stefan Mirosavić
Stručni saradnik za marketing
T: +381 11 785 29 78
M: +381 66 882 82 65
stefan.mirosavic@merkur.rs


Preuzmite saopštenje za medije

Fotografija 1

Fotografija 2