Nadzorni Odbor

 

Gerald Kogler, predsednik Nadzornog odbora


Michael Inthaler, član Nadzornog odbora
Nebojša Žarković, član Nadzornog odbora