Poslovni rezultati brojke

Merkur osiguranje u brojkama

Od 2007. godine za Vas kreiramo rešenja životnog osiguranja prema Vašim potrebama. Naše temeljne vrednosti - sloboda i samoodređenje, su osnova međusobnog poverenja koje smo izgradili sa našim osiguranicima.

Poslovni rezultati

Merkur osiguranje a.d.o Beograd

Poslovni rezultati

Godišnji izveštaj o poslovanju 2020 Preuzmi

Godišnji izveštaj o poslovanju 2021 Preuzmi