Istorija Merkur Srbija

Merkur Srbija - Istorija

2022. godine Merkur osiguranje obeležava 15 godišnjicu firme.


2022. godine Merkur je kreirao GreenLife program, koji predstavlja kombinaciju životnog osiguranja sa ulaganjem u prve zelene investicione fondove u Srbiji. Takođe, Merkur je osnovao prve zelene investicione fondove.


2021. godine dobili smo novi identitet Merkur osiguranja sa čovekom u centru pažnje našeg poslovanja. 


2015. godine naš osnivač je otvorio Merkur Lifestyle, našu sestrinsku firmu u Srbiji, čije je svrha bila da promoviše zdrav način života, kao ekstra podrška našim postojećim klijentima.


2012 - Proslavili smo 5 godišnjicu firme.


Predstavljen je paket dodatno osiguranje za hirurške intervencije koji je pokrivao 264 hirurške intervencije a kasnije je unapređen na 300 hirurških intervencija.


Unapređen proizvod 15 PLUS.


BEOGRAD.

2007. godine Od samog osnivanja opravdali smo zahtev da budemo inovativni i tradicionalni, jer smo na tržište doneli nešto što do tada nije postojalo u svetu osiguranja u Srbiji. Program 10 PLUS je ponudio mešovito životno osiguranje koje isplaćuje osiguranu sumu i u slučaju nastupa teških bolesti. 


Merkur je osnovan 21.06.2007. godine pod punim nazivom AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE MERKUR OSIGURANJE A.D.O. Beograd