Merkur štedno osiguranje

Merkur štedno osiguranje

Merkurov program ŠTEDNJA kreiran je za potrebe klijenata koji imaju zdravstvene probleme takve prirode da im nije moguće ugovoriti niti jedno od ostalih postojećih osiguravajućih pokrića iz našeg programa.

Zašto vam je potrebno MERKUR štedno osiguranje života?

Zašto vam je potrebno MERKUR štedno osiguranje života?

Imamo idealno rešenje, kako da Vaše treće doba bude bezbrižnije i lakše

medium/uv/unfallrente_white

Sigurno stvaranje kapitala za treće životno doba

medium/uv/spitalgeld_white

Može se ugovoriti bez obzira na trenutno zdravstveno stanje i zanimanje

medium/vorsorge/bestandteil_white

Pruža pokriće za slučaj doživljenja i smrti

medium/vorsorge/antrag_white

Bezbrižna starost uz štedno osiguranje

Brošura štedno osiguranje

Hoćeš da prelistaš na miru?

Saznaj više o ovom rešenju u flajeru koji smo pripremili.

Imate li pitanja ili želite da saznate više o određenom proizvodu?

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

 • Da li mogu očekivati isplatu osigurane sume kao rentu kod štednog osiguranja života?
  add close

  U slučaju doživljenja , a pre isplate osigurane sume, svaki korisnik može zahtevati isplatu u obliku rente. Visina i period isplate rente, obračunaće se prema Uslovima, tarifama i tablicama smrtnosti Merkura koje važe na dan dospeća osigurane sume, pri čemu je za izračunavanje starosti merodavna starost korisnika na dan dospeća osiguranja.

 • U kojoj valuti se ugovara osiguranje štednog programa kod Merkur osiguranja?
  add close

  Osigurana suma i premija ugovaraju se u eurima.

 • Šta predstavlja osigurani slučaj kod životnog osiguranja štednog programa Merkura?
  add close

  Osigurani slučaj kod životnog osiguranja štednog programa Merkura je doživljenje. U slučaju nastupa smrti, vrši se povrat do tada uplaćene premije životnog osiguranja.

Case studies štedno osiguranje

Moglo bi da Vas zanima i ovo

15 PLUS osiguranje života

15 Plus Vam omogućava štednju za pristojnu starost, zaštitu od posledica bolesti i neizvesnosti. Pružite sebi i svojoj porodici potpunu sigurnost za budućnost.

Više o 15 PLUS rešenju

Merkur ŽIVOT PLUS

Dugoročna štednja donosi Vam veću finansijsku prednost. Malim ulaganjem na duži vremenski rok, stičete značajan kapital, a što pre počnete sa štednjom, osiguraćete dodatne doprinose za Vaš željeni životni standard u starosti. Razmišljajte o budućnosti na vreme.

Više o ŽIVOT PLUS rešenju

ČISTA PETICA osiguranje

Čista petica je štedno osiguranje sa garantovanom kamatnom stopom. Danas, više nego ikad, postoji potreba za finansijskom sigurnošću novca koji se ulaže. Svedoci smo promenljivih uslova na finansijskom tržištu na kome se, danas, teško mogu naći garancije za investicije pojedinca, čak i na srednji rok od 3 do 5 godina.

Više o ČISTA PETICA