Život plus - osiguranje života

Život plus - osiguranje života

Dugoročna štednja donosi Vam veću finansijsku prednost. Malim ulaganjem na duži vremenski rok, stičete značajan kapital, a što pre počnete sa štednjom, osiguraćete dodatne doprinose za Vaš željeni životni standard u starosti. Razmišljajte o budućnosti na vreme.

Zivot plus osiguranje zivota

Zašto vam je potrebno ŽIVOT PLUS osiguranje života?

Uvećajte svoje prihode dodatnom rentom za bezbrižnu starost.

medium/uv/absicherung_white

Sigurnost u slučaju starosti i bolesti

medium/uv/versicherungssumme_white

Uvećanje prihoda rentom

medium/vorsorge/bestandteil_white

Dodatno osiguranje u penziji

medium/uv/unfalltod_white

Sigurnija budućnost porodice

Zivot plus brosura

Hoćeš da prelistaš na miru?

Saznaj više o ovom rešenju u flajeru koji smo pripremili.

Imate li pitanja ili želite da saznate više o određenom proizvodu?

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

 • Kada počinje polisa osiguranja Život plus da pruža pokriće i do kada traje?
  add close

  Pokriće osiguranja života počinje u 00 sati onog dana koji je na polisi naznačen kao početak osiguranja, uz uslov da je prethodno uplaćena premija ili njena prva rata. Osiguranje života traje do 24h dana naznačenog u polisi osiguranja kao istek osiguranja, a u skladu sa odredbama uslova osiguranja Merkura. Ugovor o osiguranju prestaje nastupom osiguranog slučaja i isplatom Osigurane sume. Osiguranje može prestati i pre isteka u slučajevima predviđenim Uslovima osiguranja Merkura.

 • Da li mogu i kada promeniti iznos premije osiguranja?
  add close

  Ugovarač osiguranja može, ukoliko je od početka osiguranja protekla najmanje 1 godina trajanja osiguranja i ako su za taj period plaćene sve premije i ako je moguće sa stanovišta iznosa prikupljene matematičke rezerve, zahtevati promenu premije na kraju pune godine osiguravajućeg pokrića. U slučaju promene premije moraju biti ispunjena sledeća dva uslova: Nova premija ne može biti manja od 180 eura godišnje a nova Osigurana suma ne može biti manja od 2.000 eura.

 • Da li pojam predujam predstavlja pozajmicu i kada mogu računati na predujam kod Merkur osiguranja?
  add close

  Na zahtev osiguravača osiguranja, Merkur može isplatiti predujam na osiguranu sumu do visine otkupne vrednosti, a uslove predujma Merkur posebno odredi na polisi, odnosno u prilogu polise. Pored uslova davanja predujma navedeni su i uslovi vraćanja predujma Merkuru, visina kamatne stope kao i posledica neplaćanja dospele kamate. Prilikom isplate osigurane sume ista će se umanjiti za iznos odobrenog, a nevraćenog predujma.

Case studies zivot plus

Moglo bi da Vas zanima i ovo

15 plus osiguranje života

15 Plus Vam omogućava štednju za pristojnu starost, zaštitu od posledica bolesti i neizvesnosti. Pružite sebi i svojoj porodici potpunu sigurnost za budućnost.

Više o 15 plus rešenju

Merkur štedno osiguranje

Merkurov program ŠTEDNJA kreiran je za potrebe klijenata koji imaju zdravstvene probleme takve prirode da im nije moguće ugovoriti niti jedno od ostalih postojećih osiguravajućih pokrića iz našeg programa.

Više o rešenju STEDNJA

Čista petica osiguranje

Čista petica je štedno osiguranje sa garantovanom kamatnom stopom. Danas, više nego ikad, postoji potreba za finansijskom sigurnošću novca koji se ulaže. Svedoci smo promenljivih uslova na finansijskom tržištu na kome se, danas, teško mogu naći garancije za investicije pojedinca, čak i na srednji rok od 3 do 5 godina.

Više o ČISTA PETICA rešenju